សេវាកម្មឡានតាក់សុី⁣រហ័សទានន់ចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់


សូមចូលរួមធ្វើ​ដំណើរជាមួយ «ភ្នំពេញ​តាក់​ស៊ី» ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ហើយចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ សីហា នេះ​ត​ទៅ ជិះភ្នំពេញ​តាក់​ស៊ី​ក្នុ​ងតម្លៃ​ត្រឹម​តែ ១៩៥០៛ ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​គីឡូម៉ែត។

សូម​ទូរសព័្ទ​កក់​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ

023 911 111 | 093 911 111

តម្លៃប្រើប្រាស់តាក់សុីម៉ែត្រ សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់

តម្លៃចាប់ផ្តើមដំបូង៖

៤០០០រៀល

តម្លៃស្ទះចរាចរណ៍ រឺរង់ចាំ ១នាទី៖

២០០រៀល

តម្លៃលើការធ្វើដំណើរគិតជាគីឡូម៉ែត្រ៖

១៩៥០រៀល/គីឡូម៉ែត្រ

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 | 093 91 1111

០៨៧ ៨៨៧ ៩៤៤ | ០៨៧ ៨៨៧ ៩៧៧
០៨៧ ៨៨៦ ៩៤៤ | ០៨៧ ៨៨៦ ៩៧៧

ចង់ក្លាយជាអ្នកបើកបរ?

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV)
  • ប័ណ្ណបើកបរមានសុពលភាព
  • រូបថត (Photo 4×6=4)
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
  • សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • អ្នកធានា
  • សាក្សី

សូមទាក់ទងមកកាន់លេខ

យើងកំពុងបន្ថែមរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ!

គំរោងលក់ License

ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញតាក់ស៊ីនឹងលក់​ License ឆាប់ៗនេះ!

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ដៃគូសហការ (Benefits for our Co-Partners)

– បញ្ខុះតម្លៃរហូតដល់ ២០% (Discount up to 20%)
– តម្លៃត្រឹមតែ ១៩៥០រៀល/គីឡូម៉ែត (Standard Price 1950 Riel/Km)
– ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មអាទិភាព (Priority Service Provider)
– ទូទាត់ប្រចាំខែ (Monthly Payment)
– សេវាកម្ម ២៤ម៉ោង/សប្ដាហ៍ (Service Support 24h/7)
– ផ្លល់ជូនកាត វី អាយ ភីដោយមិនគិតថ្លៃ (Free VIP Card)
– ធានារ៉ាប់រង២៤ម៉ោង (Covering Insurance 24h/7)
– គំរោងអនាគត យើងនឹងផ្ដល់ជូនដៃគូរសហការនូវការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ PNP Taxi Website, PNP Taxi App and PNP Taxi Indoor Ads (Future Plan, our Co-Partners will gain benefits from PNP Taxi Website, PNP Taxi APP and Indoor Ads)